Třída SLUNÍČKO

Dětem ve třídě  SLUNÍČKO se s láskou věnují paní učitelky:

Kateřina Ďurišová

Barbora Kocourková

OSLAVY NAROZENIN

Matyášek oslava: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Matyasek_oslava/

Jonášek: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Jonasek_oslava/

Kryštůfek: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Krystufek_oslava_narozenin/

Eriček: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Ericek/

Natálka B.: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Natalka_B._oslava/

Oliverek: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Oliverek_oslava/

Anička: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/anicka_oslava/

Kryštůfek: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Krystufek_oslava/

Tomášek: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Tomasek_-_oslava/

Natálka: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Natalka_oslava/

 

KVĚTEN

V první polovině května byla hlavním tématem rodina. Pověděli jsme si, co to rodina je a z jakých členů se skládá. Určovali jsme členy rodiny základní a také jsme zkusili určit členy rodin rozšířené. Společně jsme si sdělili jména členů našich rodin. Povídali jsme si o typických činnostech maminky a tatinka a zkusili jsme si je také znázornit pohybem. Přinesli jsme si fotky našich rodin a kamarádům jsme je prezentovali. Kamarádi vždy určili počet členů rodiny a rodinu rozdělili na kluky a holky. Společně jsme si na rodinu zahráli a postavili jsme si domeček z pěnových kostek. V druhé polovině měsíce jsme si povídali o zvířátkách. Zaměřili jsme se na zvířátka žijící v lese a na ta, která můžeme vidět v zologické zahradě. Přinesli jsme si do školky plyšová zvířátka, kterým jsme společně ZOO postavili. Při povídání o lesních zvířatech jsme si představili mapu lesa, ke které jsme přiřazovali zvířátka z obrázků. Společně jsme si zahráli pohybovou hru Leze ježek a také jsme si procvičili grafomotoriku při kresbě „jeskyně pro medvěda“. Zazpívali jsme si také tematické písničky. Při pobytu venku jsme měli štěstí a mohli tak pozorovat veverky. Během výuky o lesních zvířatech nás také navštívila sovička Terezka, která nás ukládala do postýlek.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Kveten/

 

DUBEN

Duben byl ve znamení jara a také Velikonoc. Určili jsme si hlavní znaky jara a poznávali a pojmenovávali vybrané jarní rostliny. Pojmenovávali a vyhledávali jsme také příslušné barvy rostlin a zkusili si vyhledat předměty ve třídě ve stejných barvách. Nechyběla ani pomlázka mezi chlapci a děvčaty. V dubnu jsme si také vyrobili klíče k jaru, které jsme nejprve nabarvili a poté ozdobili jarními motivy. Zaměřili jsme se také na jarní říkadla, písničky i básničky. Dozvěděli jsme se také nové poznatky o Zemi a ekologii a společně jsme oslavili Den Země. Za třídu Sluníčko si mohly děti s společně s rodiči vyzkoušet vyhledat přírodniny v písku a také přírodniny roztřídit podle druhu. Ve tříde jsme si také povídali o třídění odpadu a jeden druh odpadu – papír jsme využili pro pohybovou hru, která nás velmi nadchla. Společně jsme tvořili také obrázky z přírodních materiálů a povídali jsme si o tom, co s odpadky, když jsem zrovna v přírodě, kde nenajdeme odpadkový koš. Zasadili jsme si také „kouzelné“ fazole, které doma s rodiči pilně sledujeme.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Duben/

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Den_Zeme/

BŘEZEN

V první polovině března jsme si povídali o lidském těle a o lidských smyslech. Procvičili jsme si jemnou i hrubou motoriku, pojmenovali jsme si části lidského těla a dozvěděli se o tom, k čemu jednotlivé smysly slouží a kde jsou jejich centra. Funkce všech smyslů jsme si také ověřili v jednotlivých tematických činnostech. V druhé polovině měsíce jsme si povídali o knihách, o tom, kdo je to spisovatel a ilustrátor a jak se s knihami zachází. Řekli jsme si také, co je to knihovna a více jsme se zaměřili na pohádky. Například jsme si poslechli pohádku O Perníkové chaloupce a poté se formou hry vžili do hlavních postav, „bloudili“ lesem a vytvářeli cestičku domů a ochutnávali perník. U pohádky O Neposlušných kůzlátkách jsme se zaměřili na nebezpečí a povídali jsme si o tom, jak je důležité poslouchat rodiče a nenavazovat kontakt s cizími lidmi. V dalších pohádkách jsme se zaměřili např. na popis hlavních postav či časovou posloupnost děje. V rámci března, tedy měsíce knihy jsme maminkám umožnili předčítat pohádky dětem před spaním a tímto děkujeme všem maminkám, které se mohly zúčastnit.

 

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Brezen/

 

ÚNOR

V únoru jsme si povídali o tom, jak můžeme pomoci zvířátkům během zimy, učili jsme se také o bacilech a o tom, jak můžeme předejít nemocem a dozvěděli jsme se také to, co je to Masopust a uspořádali jsme si s kamarády Karneval.

Karneval proběhl v úterý 26.2., kdy jsme již ráno přišli do školky v kostýmech a hráli jsme si s kamarády. Poté jsme si v kostýmech také zacvičili. Po svačince jsme si vyrobili papírovou škrabošku, kterou jsme si každý ozdobili podle své fantazie. A pak už nezbývalo, než zahájit karneval! Nejprve jsme si představili jednotlivé masky při promenádě a udělali pár společných fotek a poté přešli k první taneční soutěži – tanec na novinách, které se při každé změně hudby musely složit na menší část. Tančili jsme s kamarády a opravdu jsme se snažili. Po tanečku následovalo podlézání našeho hada „Emílka“ za doprovodu hudby. Postupně se had snižoval a bylo stále obtížnější dostat se na druhou stranu bez doteku. Nakonec nezbývalo, než hada podlézat a dokonce se i plazit. Zůstali ti nejodvážnější kamarádi. Další hrou bylo balancování velkého míče na motorickém padáku. Vytvářeli jsme malé vlnky až po téměř rozbouřené moře. Občas nám míč vypadl, ale to nás neodradilo od úkolu – dostat míč do středu padáku, který jsme zvládli. Poté následoval taneček, který již umíme a to taneček na oblíbenou písničku Trpaslíci. Nakonec jsme byli trošku unavení a odebrali jsme se ke stolečkům, kde jsme si šampaňským připili a mlsali jsme dobroty, zakteré moc děkujeme všem rodičům. Dobrot bylo tolik, že jsme si některé museli odložit na další společné akce. Karneval jsme si společně užili a zažili spoustu legrace.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Unor_Karneval/

LEDEN

V lednu jsme se zaměřili na zimní činnosti a sporty, zimní krajinu, Olympijské hry a zimní radovánky.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/leden/

 

PROSINEC

V prosinci jsme se zaměřili na Mikuláše a témata spojena s Vánoci. Ve školce nás také navštívil Mikuláš a společně s dětmi jsme si pro rodiče připravili besídku. V posledním prosincovém týdnu jsme byli naladěni ve vánočním duchu, mlsali jsme cukroví, povídali si o tradicích, zpívali koledy a nakonec i rozbalili dárečky, které nám Ježíšek nechal ve školce.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/prosinec/

LISTOPAD

V listopadu jsme se věnovali například tématům stěhovavých ptáků či přípravě zvířat na zimu.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/listopad_-_zviratka/

 

ŘÍJEN

V říjnu jsme se zaměřili na ovoce, zeleninu a celkově zahradničení a přípravu zahrádek na zimu. Na konci měsíce jsme si také uspořádali Halloweenské dopoledne a odpoledne jsme spolu s rodiči vytvářeli dekorace na dílničkách, které jsme zakončili lampionovým průvodem.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/rijen/

 

ZÁŘÍ

V září jsme se všichni společně přivítali ve školce, učili se pravidla společnéhou soužití, navazovali jsme kamarádství, adaptovali jsme se na nové prostředí a odloučení od rodičů a to vše formou her plných zábavy.

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/zari_-_prvni_dny_v_ms/