Režim odemykání a zamykání školy

ODEMYKÁ SE: 

06:00             
12:30
14:30

ZAMYKÁ SE: 

08:20  SCHÁZENÍ DĚTÍ             
13:00   VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ
16:30   ODPOLEDNÍ ROZCHÁZENÍ