LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Příspěvek naší MŠ v Mensa ročence

DOPRAVA VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO V červnu

S dětmi jsme přiřazovali s využitím PC zvuky k jednotlivým dopravním prostředkům. Společně jsme také určovali prostředí, po kterém se pohybují a nechybělo ani vybarvení semaforu správnými barvami.

MENSA AKTIVITY ve třídě sluníčko v KVĚTNU

S nejmladšími dětmi jsme v květnu zkoušeli navlékat korálky, vkládací skládačky se zvířátky a také konstruktivní stavebnici SEVA. Motoriku jsme procvičili s hrou „Rybářská horečka“. K cvičení jsme využili také herní prvky (trampolína a klaouzačka). Děti také zkoušely vytvářet obrázky na magnetické podložky za pomocí geometrických tvarů.

Sázení fazolí ve Sluníčku

S dětmi jsme si vytvořili environmentálně – badatelskou činnost. Ve třídě jsme si zasadili do kelímků fazole, které jsme si vzali domů. Doma jsme pak pozorovali klíčení a růst s rodiči.

Týden plný pokusů ve třídě Motýlek

S dětmi jsme si v prvním květnovém týdnu vyzkoušeli spoustu pokusů. Dětem se líbilo foukání bublin, pozorování rozpíjených barev a také míchání barev a další.

Dopoledne s pokusy ve Sluníčku

23.3. jsme si ve třídě vyzkoušeli pokusy v rámci projektu Bádám, Bádáš, Bádáme. Zkoumali jsme, co se stane s oblíbenými lentilkami, které se namočí do vody. Postupně jsme sledovali tvořící se duhu. Poté jsme zkoušeli míchat barvy. Ukázali jsme si také vlastnost papírového kapesníčku nasát do sebe tekutinu. Také jsme zkoušeli nejrůznější předměty ponořit do vody a sledovali, zda se potopí nebo se udrží na hladině.

Mensa „puzzliáda“ ve třídě Květinka 

Ve třídě jsme si uspořádali puzzliádu, kdy se děti rozdělily do skupin. Ve skupině při práci dochází k socializaci skupiny a ke spolupráci, mohou vzniknout i nové vazby mezi jednotlivými dětmi. Práce ve skupině je založena na řešení společného úkolu a dělbě práce ve skupině. Také je rozvíjena jejich sociální dovednost a jejich sociální inteligence. Prostřednictvím skupinové práce se děti naučí navázat a udržovat sociální vztahy, komunikovat, spolupracovat, řešit konflikty, obhájit svůj názor, přijímat názory druhých, diskutovat atd. Práce ve skupinách děti učí odpovědnosti, organizaci práce a podporuje jejich aktivitu a iniciativnost.

https://bzaneta.rajce.idnes.cz/Tridni_puzzliada/

Mensa olympiáda ve třídě Ptáček

https://duriska.rajce.idnes.cz/Mensa_olympiada/

Překážková dráha v Květince

Někdy nám venku počasí moc nepřeje a nemůžeme tak s dětmi jít na procházku nebo na školní zahradu. Ale protože máme dost energie a potřebujeme se vyblbnout, tak jsme si ve školce postavili překážkovou dráhu. Cílem je koordinovat pohyb, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, orientovat se v prostoru a procvičovat si pozornost. A ve finále je to super zábava, jak si zahrát na cestovatele, kteří se prodírají pralesem, houštím, skáčou ze stromu na strom a zdolávají nejrůznější překážky… Na fotky se můžete podívat v přiloženém odkazu níže. 🙂

https://bzaneta.rajce.idnes.cz/Prekazkova_draha/

Práce s robotickou včelou ve třídě Hříbek

S dětmi jsme se učili programování jednotlivých kroků. Pomůcka sloužila k upevňování pojmů vpravo, vlevo, dopředu, dozadu a práce se symboly (např. vymazat paměť..)

Mensa rozvoj se Sluníčky

I my ve třídě Sluníček, tedy těch nejmladších dětí z MŠ Klegova jsme se zapojili do spolupráce s Mensou. Společně hravou formou rozvíjíme zrakovou percepci, tvořivost, jemnou i hrubou motoriku, logiku a myšlenkové operace (analýza a syntéza). V měsíci Říjnu jsme při procházce nasbírali kaštany, které jsme použili pro ranní činnost, kdy jsme si podle fantazie vytvářeli obrázky. Některé děti zvládly například kaštany srovnat do řady podle velikosti.

    Během výuky také často rádi využíváme PET víčka. Ta jsme využili pro oblíbenou hru s předlohami. Na připravené hrušky jsme přiřazovali podle zadaného počtu (počet byl definován nakreslenými kruhy) kaštany tak, aby byly plné všechny obrysy. Hotovo bylo tehdy, až všechny hrušky měly plná „okénka“. Hra tak doplnila aktuální téma výuky „Ovoce a zelenina“.