Třída HŘÍBEK

Dětem v HŘÍBEČKU se s láskou věnují

                                                                      ve školním roce 2020/2021

paní ředitelka Jana Švédová

                                                        Mgr. Helena Červená

 

ZÁŘÍ

,, TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY ANEB VŠICHNI JSME KAMARÁDI“

 

                                                              1. den v mateřské škole po prázdninách

Nevadí, že nám první den lilo jako z konve, navštívili jsme „Dětský ráj“ a to jsme my!

                                 

                                    SPORTOVNÍ DEN TŘÍDY HŘÍBEK

 Hry dětí na volejbalovém hřišti, při odchodu do MŠ kluci prohlásili: „Bylo to fajn!“

        

ZDRAVÁ ŠKOLKA – zdravý životní styl

           Krásné počasí nám umožnilo pobyt na zahradě mateřské školy

                                     OSLAVA NAROZENIN VOJTÍŠKA A VENDULKY

Blahopřejeme a děkujeme rodičům za spolupráci v přípravě hostiny !!!

 

RODINNÝ DEN NA ZAHRADĚ MŠ S NÁPLNÍ SÁZENÍ LESNÍCH JAHOD

PLAVÁNÍ DĚTÍ S ,,ŽABIČKOU“

                                    ,,Máme tady podzim“

Básně: Dešťové kapičky, dostaly nožičky, ťapity, ťapity, ťapity ťap.

Běhaly po plechu, dělaly neplechu, ťapity, ťapity, ťapity ťap.

Nechoď tam, prší tam, je tam velké bláto,

upadneš, nevstaneš. budeš volat táto.

 

                                           30. září jsme byli na první lekci v ZUŠ

 ŘÍJEN

      Byl bohatý na zážitky. Na interaktivní tabuli jsme si vyzkoušeli plnit úkoly,,SKLIZEŇ BRAMBOR“ – učili se orientovat na ploše IT, seznámili se s počty do 6,rozvíjeli prostorovou orientaci.  Také jsme se převlékli do kostýmů a zahráli jsme si pohádku DÝNĚ. Odměnou nám byl potlesk ostatních dětí a paní učitelky.
20. října naši školku navštívili  lektoři z Dolní oblasti Vítkovic v rámci programu ,,Malý řemeslníci „. Vyzkoušeli jsme si práci se skutečnými řemeslnickými nástroji a vyrobili krásný dřevěný výrobek, který jsme si mohli vzít domů. A v rámci ZDRAVÉ ŠKOLKY  jsme si vyrobili ovocný salát a na odšťavňovači vytočili MRKVOVOU ŠŤÁVU

 

 

LISTOPAD

  

        „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň pad. Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

 

            Kromě tvořivé práce s listy a vytváření pěkného vztahu ke stromům, nás čeká téma:

„Ulice není žádná herna“

       a ve spolupráci s Policií ČR výtvarná soutěž s dopravním zaměřením. Tak s chutí do toho!

PROSINEC

                         „Poslyš čerte, Mikuláši a ty taky andílku, jakoupak mi letos dáte nadílku?“                        

                                                   

Děkujeme rodičům za krásnou spolupráci !!!

Kromě velkého Mikuláše jsme měli i tři krásné malé  Mikulášky, nespočet půvabných  andílků a čtyři hodné čertíky. Byl to úžasný zážitek a dospělí čertíci si to taky prima užili.

,,VÁNOČNÍ ČAS“

téma: „Těšíme se na Vánoce“ bylo vyplněno mnoha zajímavými činnostmi, včetně veselých básní, písní, koled, zdobení třídy i hry: „Půjdem spolu do Betléma“. Vše jsme si nafotili i natočili na video. Když Vánoce ve školce skončily, včetně vybalování dárečků, doma  Vánoce právě začínaly. Tak :

Krásné Vánoce přejí dětem i rodičům paní ředitelka a také  paní učitelka z třídy HŘÍBEČEK

 

 

 

 

   

 

       Těšíme se na Vás 4.ledna 🙂