INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH OD 1.9.2021

http://msklegova.cz/_dokumenty/info%20web%20%C4%8Derven.pdf

VARIABILNÍ SYMBOLY DĚTÍ PŘIJATÝCH OD 1.9. 2021

http://msklegova.cz/_dokumenty/variabiln%C3%AD%20symboly%20Klegova.pdf

 

Nabízíme volná místa – více informací:

http://www.msklegova.cz/_dokumenty/volne_mista.pdf

 

      Provoz MŠ od 10.5. – bližší informace zde:

http://www.msklegova.cz/_dokumenty/provoz_m%C5%A1_od_10.5.pdf

 

       Prázdninový provoz – bližší informace zde:

http://msklegova.cz/_dokumenty/pr%C3%A1zdniny.pdf

 

POZOR ZMĚNA

Obědy se vydávají od 11:00 do 11:15

 

 

Měsíční výše úplaty pro školní rok 2020/2021 – bližší informace najdete:

http://www.msklegova.cz/_dokumenty/uplata_2020_2021.pdf

 

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Lyžařský a plavecký kurz
Spolupracujeme s Dětskou Mensou
Maximální počet dětí na třídě - 24 dětí
Rozmanité akce s rodiči
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin