Stanovení výše úplaty na školní rok 2023/2024

http://www.msklegova.cz/_dokumenty/Úplata 2023_2024.pdf

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Spolupracujeme s Dětskou Mensou
Rozmanité akce s rodiči
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin