Pokyny k platbě za přijaté děti k 1.9. 2020 – více informací

záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka – Platby nové děti Klegova (1. list pokyny, 2.list variabilní symboly)

Nabízíme volná místa – více informací:

v záložce ,,pro rodiče“ – pododrážka – volná místa

Měsíční výše úplaty pro školní rok 2020/2021 – bližší informace najdete:

v záložce ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka – Úplata 2020/2021

VYÚČTOVÁNÍ – bližší informace najdete:

v záložce ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka – Vyúčtování

Prázdninový provoz – bližší informace najdete:

v záložce ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka – Prázdninový provoz

Podrobný přehled o úplatě za předškolní vzdělávání najdete:

v záložce ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka – přehled o úplatě

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno od 25.5.2020 na webových stránkách

Děti přijaté na MŠ Adamusova: záložka ,,pro rodiče“ – aktuality poodrážka: Rozhodnutí o přijetí A (www.msadamusova.cz)

Děti přijaté na odloučené pracoviště MŠ Klegova 4: záložka ,,pro rodiče“ – aktuality poodrážka: Rozhodnutí o přijetí K (www.msklegova.cz)

OBNOVENÍ PROVOZU OD 25.5. 2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude provoz obnoven od 25.5. 2020- bližší informace v záložce ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka:

otevření MŠ – provozní podmínky, čestné prohlášení znovuotevření

ZÁPIS

Veškeré podrobnosti najdete v záložce ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: zápis, žádost o přijetí, čestné prohlášení.

Pokud se rozhodnete pro osobní předání přihlášky, tak to bude probíhat v budově MŠ Adamusova.

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Lyžařský a plavecký kurz
Spolupracujeme s dětskou mensou
Maximální počet dětí na třídě - 28 dětí
Rozmanité akce s rodiči
Jsme zapojeni do programu skutečně zdravá škola
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin