Dětem v KVĚTINCE se s láskou věnují paní učitelky

zástupkyně paní ředitelky Iva Glozarová 

Žaneta Bohačíková, DiS. et DiS.

Milí rodiče, všechny akce MŠ i třídy, činnosti, sportovní aktivity nebo oslavy narozenin Vašich dětí si můžete prohlédnout zde, na webových stránkách. A kde přesně? => Když najedete na kolonku třídy, rozbalí se Vám přehled tříd, po najetí na konkrétní třídu se Vám rozbalí podokno, kde máte možnost výběru „fotogalerie Květinka“, kde po kliknutí najedete do naší galerie. 🙂

 

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

Dobrovolný domácí úkol

Milí rodiče a děti, kdo můžete, doneste nám do školky pár jablíček, stačí i jedno, je nás ve třídě dost a když každý donese po jednom jablíčku, můžeme si potom s dětmi upéct jablečný závin. Tak šup, šup, už se těšíme na společné pečení, děkujeme!  🙂 

 

Práce s interaktivní tabulí 

Použití interaktivní tabule ve výuce umožňujeme dětem lepší názornost výukového materiálu (audio nahrávky, videonahrávky, různé animace…). Můžeme děti více motivovat a zaujmout. Procvičujeme na ni předmatematické dovednosti, logické myšlení aj. Děti práce s interaktivní tabulí moc baví. Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii květinka. 🙂

 

Kozí farma Havířov

Farma Vector Art Stock Images | Depositphotos

S dětmi jsme navštívili kozí farmu v Havířově. Zúčastnili jsme se vzdělávací exkurze o chovu a využití hospodářských zvířat. Děti si prohlédly nejen samotnou kozí farmu, ale i ostatní domácí zvířata chované na dvoře. Slepice, kachny domácí i divoké, husy české bílé, krůty, krávu Žolinku, koně Dajána. Děti mohly vidět traktor a vyzkoušet si v něm sedět. Dětem se návštěva moc líbila. Na fotky se můžete podívat v naší fotogalerii květinka. 🙂 

 

K-trio pohádka s a Hele

Veselá pouť | Hvězdné léto

Navštívili jsme společně kulturní dům K-trio, kde jsme se byli podívat na pohádku „Hola, hola, pouť Vás volá“ zavítali jsme společně do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s námi setkali také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení nás navštívili Jů a Hele a společně jsme se přenesli do míst plných kouzel, zábavy a legrace. Fotky jsou vloženy v naší fotogalerii květinka. 🙂 

 

Akce školky 

V průběhu 1. pololetí se uskuteční tyto akce/výlety:

19. 9. – K-trio pohádka s JŮ a Hele „Hola, hola, pouť Vás volá“ (vybíráme 85 Kč)

26. 9 – výlet na kozí farmu v Havířově (veškeré informace budou včas vyvěšeny v šatně a zde na web. stránkách)

9. 11 – Knihovna Závodní – beseda „Myška ta se nebojí“

 

Školky čas

Po prázdninách zas,

nastal školky čas.

Hodně jsme se těšili,

dlouho jsme tam nebyli.

Ve školce se učíme,

hrajeme si, cvičíme,

zpíváme si pro radost,

kamarádů máme dost.

Hola hola, školka volá!

Milí rodiče a děti, letní prázdniny nám pomalu končí a my se na Vás opět těšíme v tomto novém školním roce 2022/2023, ve kterém doufáme zažijeme spoustu zábavy, naučíme se něčemu novému a bude se nám spolu opět dobře spolupracovat. 🙂 

A kdy se uvidíme?

Uvidíme se 1. září ve třídě KVĚTINKA (provoz třídy je od 6:00 do 16:30 hod.)

Už se na Vás všechny moc a moc těšíme! Vaše paní učitelky Iva a Žanetka 🙂