Třída KVĚTINKA

Dětem v KVĚTINCE se s láskou věnují paní učitelky

 Ivana Štefková

Bc. Lucie Nademlejnská

Obrázek, klipart Modrá květina zdarma ke stažení v rozlišení 364x500 px

MENSA

Image result for děti obrázek"

 

Naše mateřská škola spolupracuje s Dětskou Mensou, která se snaží rozvíjet (ne)jen  nadané děti. Aktivity mensy jsou zaměřeny na rozvoj tvořivosti, pozornosti, logiky, fantazie, efektivity učení, paměti a obecně na využívání mozkové kapacity. Děti se mohou rozvíjet prostřednictvím kontstruktivních hraček, puzzle a dalších skládaček, prostřednictvím mozaiek, logických a dalších her. Do Mensa aktivit spadají také aktivity pohybové, které rozvíjí koordinaci, obratnost, přesnost pohybu apod.

Naše Mensa aktivity naleznete ve fotoalbu:    https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Mensa_2020/

TALENT ROZVÍJÍME OD MALA

Naše MŠ je zapojena do projektu „Talent rozvíjíme od mala“, díky kterému máme bohatou zásobu nejrlznějších stavebnic, výukových pomůcek, her a hraček, které rozvíjejí talent, tvořivost, fantazii. Pomůcky denně využíváme ve výuce a snažíme se tak výuku dětem obohatit.

 

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Image result for ovoce a zelenina obrázek"

V tomto školním roce jsme se rozhodli vytvořit „hodnotící“ tabulku obědů, kde zaznamenáváme, zda nám chutnalo nebo ne.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Skutečně zdravá škola“. Projekt naplňujeme zejména vyváženým jídelníčkem, ale také se do výuky snažíme zařazovat ovoce a zeleninu a vytvářet tak zábavné a provázané aktivity.

 

Fotografie naleznete zde:https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Zdrava_skola_2020/

Oficiální stránky Skutečně zdravé školy, kde má naše MŠ profil: http://www.skutecnezdravaskola.cz/skoly-v-programu/materska-skola-ostrava-hrabuvka-adamusova-7-prispevkova-organizace

PŘEDŠKOLÁCI

Nejen pro rodiče předškoláků doporučujeme nahlédnout do Desatera pro rodiče dětí předškolního věku. Naleznete zde : https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku  

Povinná předškolní docházka

Děti v posledním ročníku Mateřské školy je nutné řádně omluvit prostřednictvím formuláře, který bude k dispozici v šatně.

FOTOGRAFIE TŘÍDY

Milí rodiče, všechny akce MŠ i třídy, činnosti, sportovní aktivity, nebo i oslavy Vašich dětí, si můžete stáhnout na Rajčeti zde:

https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/

MALÝ ŘEMESLNÍK

Ve spolupráci s Velkým Světem techniky z Dolních Vítkovic u nás ve školce probíhá tvořivý kroužek pro předškoláky. Jedná se o 5 lekcí tvořivých dílniček, na kterých si předškoláci vyrobí různé hračky, procvičí si přitom jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka a celkově práci s nejrůznějším nářadím.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

! ROUŠKY !

Milí rodiče, prosíme, aby každé dítě mělo v šatně připravenou roušku. Musíme ji vzít s sebou na procházky mimo areál MŠ. Děkujeme.

! PLAVÁNÍ !

Vzhledem k vládním opatřením se plavecký kurz odkládá na neurčito. Jakmile bude možné kurz opět uskutečnit, budeme informovat o náhradních termínech.

! PROVOZ MŠ !

Pondělí 21.12. běžný provoz 6-16:30 (omezen počet tříd)

Úterý 22.12. běžný provoz 6-16:30 (omezen počet tříd)

Středa 23.12 – Pátek 1.1. MŠ uzavřena

4.1.2021 Běžný provoz MŠ 6:00- 16:30

Fotografie naleznete zde: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Maly_remeslnik/

PROSINEC

Adventní věnec: Video návod, s nímž ho vyrobíte raz dva | Blesk.cz

Celý měsíc se jsme prožili v příjemné atmosféře. Společně jsme oslavili Mikuláše, uskutečnili besídku a připravovali jsme se na Vánoce.

 

Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do „Betlémské cesty“ a prostřednictvím úkolů se pomohli přiblížit o krok blíž k Vánocům.

Děkujeme rodičům, kteří se podíleli na vánoční nadílce.

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru v péči o Vaše děti a těšíme se na Vás i v roce následujícím.

Společně Vám přejeme příjemné, pohodové prožití Vánoc a v novém roce hlavně pevné zdraví.

paní učitelky Ivana a Lucie

25+ best ideas about Watercolor | Watercolor christmas cards, Christmas paintings, Christmas watercolor

Fotografie z Prosince naleznete zde:https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Prosinec2020/

„Online“ besídka pro rodiče

Videa z besídky naleznete zde:https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka/

LISTOPAD

Společně jsme si povídali o změnách v přírodě. Zaměřili jsme se na les a obecně na stromy a také na zvířata a jejich přípravu na zimu. Společně jsme si pojmenovali vybraná zvířátka, přiřadili k nim odpovídající potravu a zahráli si také hru „Uspávání ježka“. Užili jsme si také hry na školkové zahradě, kde jsme využívali lanové prvky. Oblíbená byla také hra s listím.

HALLOWEENSKÁ PÁRTY 5.11.

Halloween - Pumpkin Brooch Orange – Martinis and Slippers

Hned ze začátku měsíce nás čekala skvělá halloweenská párty, na které se sešlo spoustu strašidel. Společně jsme si užili veselé dopoledne plné zábavy a dobrot, za které děkujeme rodičům. Halloween jsme si moc užili a těšíme se na další rok!

Fotografie z párty naleznete zde: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Halloween/

Fotografie z listopadu naleznete zde: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Listopad_2020/

 

ŘÍJEN

V Říjnu jsme se zaměřili především na témata Ovoce, zelenina, zazimování zahrady, zahradní činnosti a náčiní. Procvičili jsme si nejen motoriku, obohatili si oblast poznatků, ale zaměřili jsme se také na zrakové, sluchové rozlišování, rozvoj předčtenářské gramotnosti, rozvoj početních představ a předmatematických činností a myšlenkových operací (třídění, seskupování, rozdělování…). Při pobytu venku jsme si všímali změn v přírodě a společně jsme si nasbírali přírodniny.

Fotografie naleznete zde: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Rijen_2020/

 

25.9. SVĚT TECHNIKY

V pátek jsme se vydali do Dolních Vítkovic, kde jsme si užili spoustu zábavy. Nejprve nás čekala hernička v Dětském světě, kde jsme prošli pohádkový les, zahráli jsme si na obchod, na lékaře, na hudebníky nebo stavitele. Poté jsme absolvovali výukový program na téma Svět plný barev. Nejvíce nás zaujala část s mícháním barev. Líbilo se nám, že jsme si míchání mohli vyzkoušet individuálně a každý si tak vytvořil pestrou „paletu“ barev pomocí potravinářského barviva, pipety a ledovače s vodou.

Fotografie z akce naleznete zde: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/25.9._svet_plny_barev/

 

 Plavání se žabičkou

Frog Clipart Stock Fotka zdarma - Public Domain Pictures

Prosíme rodiče, aby dětem na každou lekci připravili :

  • dostatečně velký podepsaný batůžek
  • plavky
  • pití
  • osušku/ručník
  • vhodnou gumovou obuv (např. kroxy)
  • sáček na mokré oblečení
  • pro holčičky koupací čepici

Odjezd autobusu na plavání je vždy v 8:30h

Návrat je před obědem cca v 11:45h

Lekce plavání proběhnou v tyto dny (10):

Nové termíny zveřejníme, jakmile bude možné kurz nadále absolvovat.

Fotografie naleznete zde:https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Plavani_2020/

Heslo pro přístup do fotoalba získáte u paní učitelky Lucie

ZÁŘÍ

Rády bychom Vás po prázdninách přivítaly ve školním roce 2020/2021.

Společně se na děti těší paní učitelky Iva a Lucie

V Září jsme se zase rádi sešli v naší třídě. Spolešně jsme přivítali pár nových kamarádů. Společně jsme si po prázdninách zopakovali pravidla třídy. Nechybělo ani vyprávění o tom, jak jsme prázdniny trávili. Výuka byla zaměřena na stanovení a dodržování pravidel a respektování druhých, rozvoj grafomotoriky, rozvoj smyslového rozlišování, rozvoj předčtenářské gramotnosti, rozvoj paměti, rozvoj motoriky a celkové koordinace těla. Dále jsme rozvíjeli poznatky o stěhovavých ptácích. Opakovali jsme si také pojmenování geometrických tvarů a základních i doplňkových barev. Někteří z nás začali absolvovat plavecký výcvik a společně jsme se vydali na vzdělávací akci do Světa Techniky na program Svět plný barev. Spoustu času jsme trávili na školkové zahradě a k procházkám jsme využívali okolní parky. Někteří z nás se také zapojili svou výtvarnou prací do výzdoby radnice Ostrava Jih.

Fotografie naleznete zde: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Zari_2020/

 

NAŠE ŠKOLKA

Naše školka kouzelná je,
každý si v ní moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme,
nikdy se však nemračíme.

Máme se tu všichni rádi
a jsme velcí kamarádí.

Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je prostě prima.

 

OSLAVY NAROZENIN

Image result for dort obrázek"

Oslava narozenin za měsíce Září + Říjen naleznete zde: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Oslava_narozenin_Zari_Rijen/

Oslava narozenin Laury: https://ucitelkalucie.rajce.idnes.cz/Laura_oslava/