Pracovní tým

Pedagogičtí zaměstnanci

ředitelka

ŠVÉDOVÁ JANA

vedoucí učitelka

GLOZAROVÁ IVANA

paní učitelky

Dis. BOHAČÍKOVÁ ŽANETA

Mgr. ČERVENÁ HELENA

Bc. ČERVENKOVÁ JOLANA

ĎURIŠOVÁ KATEŘINA

Bc. KOCOURKOVÁ BARBORA

Bc. NADEMLEJNSKÁ LUCIE

ŠTEFKOVÁ IVANA

Bc. URBANČÍKOVÁ PETRA

asistent pedagoga

PITTNEROVÁ TAŤÁNA

Provozní zaměstnanci

ekonomka

Ing. VENDULA LUKOVSKÁ

hospodářka

GABRIELA KLIMECKÁ

vedoucí školní jídelny

KAŠOVÁ MARCELA

kuchařky

KUCHAŘOVÁ BLANKA

ŠAROCHOVÁ PETRA

úklid

CIESLAROVÁ MARTINA
GAJDOŠOVÁ DENISA

POCLEROVÁ KATEŘINA