Pedagogičtí zaměstnanci

ředitelka

Mgr. NAVRÁTILOVÁ SANDRA

zástupkyně

GLOZAROVÁ IVANA

paní učitelky

DiS. et DiS. BOHAČÍKOVÁ ŽANETA

Mgr. ČERVENÁ HELENA

Bc. ČERVENKOVÁ JOLANA

DOSTÁLOVÁ ANETA

KLUSOVÁ JOLANA

KRAYZLOVÁ ADRIANA

Bc. NADEMLEJNSKÁ LUCIE

ŠTEFKOVÁ IVANA

Bc. URBANČÍKOVÁ PETRA

asistent pedagoga

PITTNEROVÁ TAŤÁNA

Provozní zaměstnanci

ekonomka

Ing. LUKOVSKÁ VENDULA

hospodářka

KLIMECKÁ GABRIELA

vedoucí školní jídelny

KAŠOVÁ MARCELA

kuchařky

KUCHAŘOVÁ BLANKA

ŠAROCHOVÁ PETRA

úklid

CIESLAROVÁ MARTINA
GAJDOŠOVÁ DENISA

KAMPÍKOVÁ LUCIE