ŠKOLNÍ ROK 2023-2024


DUBEN

STEAM vzdělávání_Dětský ranč Hlučín:
Příležitost prozkoumávat přírodu a život zvířátek na farmě všemi smysly, poznávat jednotlivé druhy, porovnávat velikosti, rozdíly, pozorovat chování zvířátek, mláďata, mít příležitost si zvířátko pohladit, pomazlit, získat zkušenosti s krmením zvířátek, prožívat radost a nadšení v kontaktu se živým tvorem..

 

STEAM_Třídění odpadu a ochrana životního prostředí:
Hravou formou vést děti žít v souladu s přírodou, učit se přírodu chránit, chápat důležitost pomáhat třídit odpadky a chovat se zodpovědně k sobě i druhým.. Získávat povědomí o tom, jak dlouho se každý odpad v přírodě rozkládá (např.plast 100 let) – zkoumat, bádat, zjišťovat, pozorovat formou pokusů, hledat řešení jak přírodě efektivně pomáhat… (při cestě na výlet, na procházce do lesa, autem, vlakem, nebo i do školky ..)

 

STEAM vzdělávání_Vědecká knihovna Ostrava:
S praktockou výukou programování – k dispozici jsou např. roboti Vernie, kocour Frankie, rower auto, robotické včely Bee -bot, miniboti. Pomocí tabletů se děti učí zadávat robotům jednoduché úkoly – např. naprogramovat směr pohybu, taneční pohyby, nahrát hlas, píseň, zadat hudební nástroje, vymyslet úkoly robotické včelce, např. jít nakoupit „do obchodu nebo pomáhat na farmě“, vše je velmi intuitivní a zábavné. Pomocí speciálních fixů si děti mohou vyzkoušet naplánovat a zakreslit vlastní trasu pro svého minibota a zjistit, jak byli úspěšní..

Návštěva vědecké knihovny je vhodná pro všechny věkové skupiny, hravou formou rozvíjí zájem o vědu a techniku již v předškolním věku a dává prostor budoucím talentům:-) Knihovna pořádá také Family dny pro rodiče s dětmi.

BŘEZEN

STEAM vzdělávání_Exkurze do zahradnictví Nová Ves:
S programem pro rozvoj praktických dovedností – děti se seznámily s prací zahradníka a zjistily, co je „zahradnictví“. Vyzkoušely si mnoho zahradnických prací – rytí, kopání, práci s kolečky i lopatou, vozily materiál na kompost, pracovaly na záhoncích, vyzkoušely si výsev semínek. Připravovaly květináče s hlínou, prohlédly si vazárnu nebo lednici na uchování květin, prošly skleníky s odborným výkladem, pozorovaly růstové fáze rostlin. Ze zahradnictví si odnesly bylinky, aby mohly pozorovat růst a ochutnávat..


ÚNOR

MENSA_Řemeslná dílnička:
Pravidelná návštěva také s dětmi ze speciální třídy Motýlek – dílnička je motivací k soustředění se na práci i pro děti s ADHD, PAS.. Získávání zkušenosti s řemeslnými dovednostmi při práci s dětským nářadím – řezání, pilování, vrtání na dětské vrtačce, šroubování, zatloukání malých hřebíčků na protiskluzových podložkách, rozvoj motorických dovedností, zručnosti, koordinace oko-ruka,… Samozřejmostí je využívání bezpečnstních pomůcek – rukavic, ochranných brýlí. Pracujeme vždy s ohledem na bezpečnost dětí!

 

MENSA pomůcky ve třídě Hříbeček:
Procvičování logického myšlení zábavnou formou, posilování paměti, rozvoj koordinace oko-ruka, prostorové představivosti, jemné motoriky,  spolupráce dětí v deskových hrách, soutěživost, radost z prožitku ze hry a úspěchu..


LISTOPAD

Procvičování „mensa“ dovedností ve třídě Sluníčko.

ŘÍJEN

MENSA VE TŘÍDĚ MOTÝLEK

I ve speciální třídě Motýlek se zaměřujeme na Mensa aktivity. Děti pracují s nejrůznějšími stavebnicemi, pomůckami a hračkami.

ZÁŘÍ 

MENSA VE TŘÍDĚ PTÁČEK

Ve třídě Ptáček děti denně využívají hry a pomůcky, které podporují tvořivost, rozvíjí jemnou motoriku a procvičují myšlenkové operace. Děti si oblíbily „hříbečkovou“ mozaiku a také magnetickou skládačku.

 

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

ČERVEN 2023

HRA S NOVÝMI HRAČKAMI VE SLUNÍČKU

Ve třídě Sluníčko mají děti nově k dispozici hru „Veselé sovičky“ a „Dřevěné navlékání – posloupnost“. Děti se učí rozvíjet zrakové vnímání a procvičují jemnou motoriku a koordinaci oko – ruka. Úkolem dětí je poskládat sovičku z jednotlivých dílků podle vzoru na kartě. Děti mohou také stavět podle své fantazie. Stavebnice je magnetická a některé dílky se zasouvají do sebe pomocí kolíčků. Děti se také učí navlékat dřevěné korálky na provázek. Korálky mají velký průvlek a provázek je opatřen kolíčkem pro lepší manipulaci. Děti mají navlékat podle posloupnosti nebo si pořadí korálků určují samy.

KVĚTEN 2023

SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ STROM

Ve spolupráci s rodiči proběhla koncem dubna soutěž o nejoriginálnější strom. Rodiče a děti ze všech tříd doma vytvořili spoustu krásných stromů z nejrůznější materiálů, barev a velikostí. Stromy nyní zdobí vnitřní prostory školy. Všem rodičům a dětem děkujeme za účast v soutěži.

SÁZENÍ „KOUZELNÉ“ FAZOLE VE SLUNÍČKU

Společně jsme opět zahradničili a zasadili si „kouzelné“ fazole. Děti si je odnesly domů a úkolem je pozorovat změny.

DUBEN 2023

PROCVIČENÍ ZRAKOVÉ PERCEPCE VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO

Nejmenší děti si s velikonoční tematikou procvičily zrakovou percepci a koordinaci oko-ruka. Úkolem dětí bylo přiřazovat vajíčka s obrázky do košíku podle správné barvy. Děti byly rozděleny do skupin a byly vedeny ke spolupráci. Aktivita děti bavila a děti ji zvládly.

DĚTI ZE TŘÍDY PTÁČEK V ŘEMESLNÉ DÍLNĚ

Předškolní třída má velikou výhodu v podobě přilehlé vybavené řemeslné dílny. Tu pravidelně navštěvují a procvičují si zde jemnou motoriku, zrakovou perpcepci, koordinaci oko-ruka. Snaží se zacházet s nářadím a také jej pojmenovat. Polytechnická výchova je zařazena do výuky také v ostatních třídách.

SÁZENÍ VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO

Před Velikonocemi jsme si v rámci environmentálního vzdělávání zasadili velikonoční osení. Společně jsme poté pozorovali růst a změny s ním spojené.

BŘEZEN 2023

POKUSY VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO

21.3. jsme si ve třídě Sluníčko vyzkoušeli spoustu pokusů. V rámci projektu Bádám, bádáš, bádáme jsme se také zapojili do objevování. Vyzkoušeli jsme si třeba magnetickou sílu, míchání barev, vlastnosti papíru. Zkoušeli jsme také rozdíly mezi předměty a dobou, za kterou dopadnou na zem. Na vodní hladině jsme pozorovali otvírání papírových květin a zkoumali jsme, které předměty se na hladině udrží a které se potopí na dno nádoby.

POKUSY VE TŘÍDĚ MOTÝLEK

Ve třídě Motýlek jsme si vyzkoušeli zajímavé pokusy. Pozorovali jsme rozpouštění barev po namočení bonbonů, zkoušeli jsme magnetickou sílu, vytvářeli jsme bubliny na vodní hladině a pozorovali také otevírání papírových květin po umístění do vody.

ÚNOR 2023

VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SE SLUNÍČKEM

I ve třídě nejmenších dětí jsme zařadili práci s interaktivní tabulí. Děti zkoušely kreslit a také přiřazovat obrázky podle barev. Interaktivní tabule tak obohatila téma BARVY.

LEDEN 2023

MENSA OLYMPIÁDA SLUNÍČKO

V úterý 24. ledna proběhla Mensa olympiáda také ve třídě Sluníčko. Děti si vyzkoušely skládání mozaiky do příslušných barevných polí, vyhledávání obrázků na ploše, logické myšlení – vybírání správné siluety na obrázcích a označení kolíčkem na prádlo na příslušnou možnost. Dále děti vytvářely obrázky z PET víček. Koordinaci děti procvičily na dráze tvořené motorickým chodníčkem a „říčními“ kameny.

MENSA OLYMPIÁDA HŘÍBEK

Ve třídě Hříbek proběhla Mensa olympiáda společně s rodiči. Děti rodiče seznámily například s Bee – bot robotickou včelkou, stavebnicemi nebo interaktivní tabulí.

MENSA OLYMPIÁDA MOTÝLEK

V druhém lednovém týdnu jsme si ve speciální třídě Motýlek uspořádali Mensa olympiádu. S kamarády jsme si procvičili zrakovou percepci, plošnou orientaci, logické myšlení, koordinaci oka a ruky, grafomotoriku. Využili jsme nejrůznějších her a pomůcek. Zkoušeli jsme například navlékat gumičky na prsty tak, aby počet, barvy a pořadí odpovídalo obrázku z předlohy. PET víčka jsme třídili podle barev a přiřazovali na obrázky ke správné barvě. Panáčky jsme zařadili do vláčku na určená místa a obrázky jsme přikládali ke stejnému vzoru.

PROSINEC

MIKULÁŠSKÁ ZRAKOVÁ HRA VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO

Během individuální činnosti si děti prostřednictvím hry „Mikulášská nadílka“ procvičily zrakovou percepci, plošnou orientaci a koordinaci oka a ruky. Úkolem dětí bylo na hrací kartě ve tvaru pytle s nadílkou vyhledat a ukázat prstem vybraný obrázek.

LISTOPAD

DOMÁCÍ TVOŘENÍ LESNÍCH SKŘÍTKŮ V MŠ KLEGOVA

Ve spolupráci s rodiči a dětmi jsme v naší mateřské škole vyhlásili soutěž domácího tvoření o nejkrásnějšího a nejoriginálnějšího lesního skřítka. Do soutěže se zapojili rodiče a děti z celé mateřské školy. Společně doma vytvořili krásné skřítky z přírodnin a nejrůznějších doplňujících materiálů. Skřítkové všech barev a tvarů poté dotvářeli prostory školy a vznikla tak krásná výzdoba. V současné době v mateřské škole probíhá další soutěž společného domácího tvoření rodičů a dětí, a to výroba vánočního svícnu. V průběhu školního roku se rodiče zúčastnili také dalších akcí např. tvořivých dílen, uspávání broučků a lampionového průvodu.

VYUŽITÍ PC VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO

I u těch nejmenších dětí využíváme PC. Děti se seznamují s interaktivními programy a PC slouží také jako názorná ukázka videí, obrázků a audio nahrávek.

TŘÍDĚNÍ A ROZVOJ MYŠLENKOVÝCH OPERACÍ VE TŘÍDĚ PTÁČEK

Děti si procvičily nejen koordinaci oka a ruky, ale také myšlenkové operace. Úkolem dětí bylo roztřídit obrázky podle velikosti a nalepit je do příslušného pole.

ROZVOJ LOGICKÉHO MYŠLENÍ VE TŘÍDĚ PTÁČEK

Předškoláci ze třídy Ptáček si procvičili logické myšlení pomocí hry Katamino. Děti se učily také spolupráci a snažily se umístit postupně všechny hrací kameny na hrací plochu.

ŘÍJEN

KAŠTANOVÉ SKLÁDÁNÍ V PTÁČKU

Děti skládaly obrázky nejen podle své fantazie, ale také podle předlohy. Procvičily si tak koordinaci oka a ruky a zrakovou percepci.

KONSTRUKTIVNÍ TVOŘENÍ Z VELKÉ STAVEBNICE

Děti ve třídě Hříbek si oblíbily velkou plastovou stavebnici. Převážně v době ranních her si ji často vybírají a staví pokaždé něco nového. Oblíbeným námětem pro stavbu jsou např. auta či domky. Děti tak rozvíjí svou fantazii, jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky a hra podporuje spolupráci.

PROŽITKOVÉ UČENÍ A NÁVŠTĚVA ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA (KVĚTINKA A PTÁČEK)

Návštěva muzea dětem přiblížila zemědělství a děti si formou prožitkového učení mohly vyzkoušet sklizeň, přípravu pole, setbu ozimu i opravu strojů. Děti se tak mohly seznámit s průběhem podzimu v zemědělství.

JEMNÁ MOTORIKA A PROCVIČENÍ KOORDINACE OKA A RUKY VE SLUNÍČKU

Ve třídě Sluníčko si děti oblíbily hru „krmení veverek“ při které si procvičují nejen jemnou motoriku, ale také koordinaci oka a ruky. Úkolem dětí je nakrmit veverku tak, aby měla plné bříško. Děti vhazují kaštany přes otvor do sklenice. Kaštany děti vždy uchopí jednou rukou. Pro některé děti je aktivita obtížnější a střídají ruce nebo kaštan potřebují uchopit oběma rukama.

PROCVIČENÍ KOORDINACE OKA A RUKY A LOGICKÉHO MYŠLENÍ VE SLUNÍČKU

Ve třídě Sluníčko si děti s barevnými kolíčky a hracími deskami procvičují nejen koordinaci oka a ruky, ale také logické myšlení. Děti přiřazovaly kolíčky do otvorů podle příslušné barvy.

ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ VE SLUNÍČKU

Ve třídě Sluníčko jsme si oživili výuku tématu ovoce a zelenina o smyslové vnímání. Společně jsme ochutnali vybrané druhy ovoce, ale také jsme zapojili hmat. Děti si zkoušely osahat povrch např. okrasné dýně.

ZÁŘÍ

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Příspěvek naší MŠ v Mensa ročence

DOPRAVA VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO V červnu

S dětmi jsme přiřazovali s využitím PC zvuky k jednotlivým dopravním prostředkům. Společně jsme také určovali prostředí, po kterém se pohybují a nechybělo ani vybarvení semaforu správnými barvami.

MENSA AKTIVITY ve třídě sluníčko v KVĚTNU

S nejmladšími dětmi jsme v květnu zkoušeli navlékat korálky, vkládací skládačky se zvířátky a také konstruktivní stavebnici SEVA. Motoriku jsme procvičili s hrou „Rybářská horečka“. K cvičení jsme využili také herní prvky (trampolína a klaouzačka). Děti také zkoušely vytvářet obrázky na magnetické podložky za pomocí geometrických tvarů.

Sázení fazolí ve Sluníčku

S dětmi jsme si vytvořili environmentálně – badatelskou činnost. Ve třídě jsme si zasadili do kelímků fazole, které jsme si vzali domů. Doma jsme pak pozorovali klíčení a růst s rodiči.

Týden plný pokusů ve třídě Motýlek

S dětmi jsme si v prvním květnovém týdnu vyzkoušeli spoustu pokusů. Dětem se líbilo foukání bublin, pozorování rozpíjených barev a také míchání barev a další.

Dopoledne s pokusy ve Sluníčku

23.3. jsme si ve třídě vyzkoušeli pokusy v rámci projektu Bádám, Bádáš, Bádáme. Zkoumali jsme, co se stane s oblíbenými lentilkami, které se namočí do vody. Postupně jsme sledovali tvořící se duhu. Poté jsme zkoušeli míchat barvy. Ukázali jsme si také vlastnost papírového kapesníčku nasát do sebe tekutinu. Také jsme zkoušeli nejrůznější předměty ponořit do vody a sledovali, zda se potopí nebo se udrží na hladině.

Mensa „puzzliáda“ ve třídě Květinka 

Ve třídě jsme si uspořádali puzzliádu, kdy se děti rozdělily do skupin. Ve skupině při práci dochází k socializaci skupiny a ke spolupráci, mohou vzniknout i nové vazby mezi jednotlivými dětmi. Práce ve skupině je založena na řešení společného úkolu a dělbě práce ve skupině. Také je rozvíjena jejich sociální dovednost a jejich sociální inteligence. Prostřednictvím skupinové práce se děti naučí navázat a udržovat sociální vztahy, komunikovat, spolupracovat, řešit konflikty, obhájit svůj názor, přijímat názory druhých, diskutovat atd. Práce ve skupinách děti učí odpovědnosti, organizaci práce a podporuje jejich aktivitu a iniciativnost.

https://bzaneta.rajce.idnes.cz/Tridni_puzzliada/

Mensa olympiáda ve třídě Ptáček

https://duriska.rajce.idnes.cz/Mensa_olympiada/

Překážková dráha v Květince

Někdy nám venku počasí moc nepřeje a nemůžeme tak s dětmi jít na procházku nebo na školní zahradu. Ale protože máme dost energie a potřebujeme se vyblbnout, tak jsme si ve školce postavili překážkovou dráhu. Cílem je koordinovat pohyb, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, orientovat se v prostoru a procvičovat si pozornost. A ve finále je to super zábava, jak si zahrát na cestovatele, kteří se prodírají pralesem, houštím, skáčou ze stromu na strom a zdolávají nejrůznější překážky… Na fotky se můžete podívat v přiloženém odkazu níže. 🙂

https://bzaneta.rajce.idnes.cz/Prekazkova_draha/

Práce s robotickou včelou ve třídě Hříbek

S dětmi jsme se učili programování jednotlivých kroků. Pomůcka sloužila k upevňování pojmů vpravo, vlevo, dopředu, dozadu a práce se symboly (např. vymazat paměť..)

Mensa rozvoj se Sluníčky

I my ve třídě Sluníček, tedy těch nejmladších dětí z MŠ Klegova jsme se zapojili do spolupráce s Mensou. Společně hravou formou rozvíjíme zrakovou percepci, tvořivost, jemnou i hrubou motoriku, logiku a myšlenkové operace (analýza a syntéza). V měsíci Říjnu jsme při procházce nasbírali kaštany, které jsme použili pro ranní činnost, kdy jsme si podle fantazie vytvářeli obrázky. Některé děti zvládly například kaštany srovnat do řady podle velikosti.

    Během výuky také často rádi využíváme PET víčka. Ta jsme využili pro oblíbenou hru s předlohami. Na připravené hrušky jsme přiřazovali podle zadaného počtu (počet byl definován nakreslenými kruhy) kaštany tak, aby byly plné všechny obrysy. Hotovo bylo tehdy, až všechny hrušky měly plná „okénka“. Hra tak doplnila aktuální téma výuky „Ovoce a zelenina“.