22. 3. jsme měli ve třídě Hříbek exkurzi do Školního zahradnictví
Nová Ves. Jeli jsme školním autobusem a rodiče děti vybavili dětským
zahradnickým nářadím, domluvili jsme si totiž praktický výcvik setí semínek. 
Paní zahradnice a praktikantky se nám pečlivě věnovaly, prohlédly jsme si
vazárnu, lednici, prošli jsme skoro všemi skleníky s odborným výkladem.
Lopatami jsme substrát vkládali na čtyřkolák, připravovali květináče a taky 
pracovali na záhoncích. Vozili materiál na kompost. Děti se seznámily s prací 
zahradníka a zjistily, co je to zahradnictví.